Expertisecentrum Bloembollenteelt

Agrifirm - GMN heeft met haar afdeling Proeftuin Breezand een unieke positie als groothandel van gewasbeschermingsmiddelen. Op een eigen proeftuin heeft Agrifirm - GMN de mogelijkheid proeven uit te voeren in diverse gewassen. Naast kennisvergroting over toegelaten middelen wordt er veel onderzoek verricht  met nieuw toe te laten middelen. Het onderzoek spitst zich voornamelijk toe  op gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, warmwaterbehandelingen, biologische toepassingen en rassendemo. 

Proeftuin Breezand voert het onderzoek uit voor nationale en internationale fabrikanten en toeleveranciers in de bloembollen. Naast de vermelde toepassingen in de buitenteelt kan Proeftuin Breezand ook onderzoek verrichten naar teelten onder glas omdat Proeftuin Breezand de beschikking over 3 eigen kassen heeft. In deze kassen is er mogelijkheid voor pottenproeven en diverse afbroeiproeven. Ook wordt er onderzoek gedaan naar schade als gevolg van wild, weersomstandigheden en eventueel foutief gebruik van middelen in de toepassing van producten. Proeftuin Breezand werkt vanuit een eigen proeftuin in Breezand (NH) alwaar de proeven worden uitgevoerd. Ook bij telers op locatie worden verschillende proeven uitgevoerd.

Proeftuin Breeznad is een GEP en TNG gecertificeerde onafhankelijk onderzoekscentrum. We zijn dan ook door diverse fabrikanten en toeleveranciers erkend als een onafhankelijke onderzoeksinstelling en krijgen dan ook regelmatig aanvragen van fabrikanten. Naast demoproeven, waarin de werking van de middelen aan klanten word getoond, voert Proeftuin Breezand onderzoek uit voor registratie. De fabrikant heeft gegevens uit deze registratieproeven nodig om een toelating aan te kunnen vragen. 
 
 Agrifirm - GMN heeft een grote expertise in ziektes en plagen in diverse gewassen
. Wij hebben dan ook meerdere specialisten in dienst om de diverse ziekten en plagen op te sporen en te identificeren; zowel bij de klanten als op de verschillende locaties waar de proeven worden uitgevoerd.


De proeven worden aangelegd volgens de Eppo Guidelines en het onderzoek wordt vertrouwelijk behandeld. De uitslagen van de proeven worden digitaal in een duidelijk verslag aan de opdrachtgever verstuurd. Het onderzoek wordt dusdanig uitgevoerd dat het in de praktijk gemakkelijk kan worden toegepast.

Binnen Proeftuin Breezand wordt met de modernste apparatuur gewerkt, zowel bij het klaarmaken als bij het toepassen van de producten. Verder wordt er diverse meetapparatuur gebruikt zoals weerpalen en bladnatmeters. Tevens wordt er gewerkt met luizenvallen.

Omdat Agrifirm - GMN zelf de proeven uit mag voeren wordt snel ervaring opgedaan met producten. Zowel positieve als negatieve eigenchappen van een product kunnen middels dit onderzoek achterhaald worden. Wij kunnen dus uit eigen ervaring een advies op maat geven naar de klanten.


Agrifirm - GMN

Algemeen:
Telefoon 088-4747000
E-mail info@gmnbv.nl

Bestellingen:
Telefoon 088-4747000
E-mail bestellingen@gmnbv.nl

Verkoop binnendienst:
Telefoon 088-4747097

Financiën:
Telefoon 088-4747098

Postbus:
Postbus 21
2215 ZG Voorhout

BTW nr: NL008275798B01
KvK nr : 37055650

K  w  a  l  i  t  e  i  t     b  e  w  e  e  g  t     o  n  s  !