Vrijdag 1 juni open dag Proeftuin Innoventis

14 mei 2018 10:31

Op vrijdag 1 juni organiseert GMN samen met de proeftuin Innoventis een open dag. De bezoekers wordt een veelheid aan onderwerpen voorgeschoteld. Zoals gebruikelijk is er natuurlijk het bezoeken en bespreken van de proefvelden. Daarnaast is er aandacht voor het optimaliseren van het water in de gewasbescherming en zal een presentatie worden gegeven over dit onderwerp. Tevens zal GMN laten zien wat de laatste technologische toepassingen zijn op gebied van precisie landbouw.

Water in gewasbescherming optimaliseren
Een vaak onderschat onderdeel van de gewasbescherming, is de kwaliteit en eigenschappen van het water in de veldspuit. Het rendement van de behandeling kan hiermee flink worden verhoogd. Gerben Barneveld van Holland Fyto geeft hierover een presentatie. Homburg (Hardi) zal een nieuwe techniek toelichten en demonstreren, WaterXRT. Het WaterXTR™ CO2-injectiesysteem behandelt water bedoeld voor spuitvloeistoffen. Mechanisatiebedrijf Wout Hogervorst toont een veldspuit met fronttank waarop een systeem is aangesloten dat continu de Ph- en EC waarde van het water uitleest. Ook dit met als doelstelling om de werking van de bespuiting te optimaliseren met kwalitatief optimaal water.

Proeven met GNO’s
Zoals gebruikelijk ligt er weer een breed scala aan proeven. Met alle voorjaarsgewassen zijn diverse proefvelden aangelegd. Extra aandacht zal worden besteed aan de resultaten die worden geboekt met gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO’s). In diverse schema’s is hiermee geëxperimenteerd en zijn ook de eerste voorzichtige resultaten zichtbaar. GNO’s als onderdeel van geïntegreerde teelt wordt steeds meer realiteit. In tulpen zijn er proeven op het gebied van vuur, virus, Fusarium (schuimproeven), onkruidbestrijding en bemesting. Opnieuw zijn er proeven gedaan door tulpenbollen te behandelen met FreshStart. Voor de bestrijding van stengelaal in tulp zijn warmwaterbehandelingen uitgevoerd met diverse cultivars in verschillende plantmaten. En in het onderzoek naar TVX verspreiding zijn diverse proeven uitgevoerd om de besmetting bovengronds tegen te gaan zowel met afbroei als met plantgoed in de bewaring. Hier valt voor elke tulpenkweker lering uit te trekken. Ook zijn er in de gewassen muscari, narcis, hyacint en iris proeven tegen onkruid, vuur en Fusarium te zien. In narcis en muscari wordt onderzoek gedaan naar bolontsmetting middels warmwaterbehandeling met ECA water. Bij Innoventis ligt ook dit jaar weer een Rhizoctonia-proef met diverse Rhizoctonia-middelen.

Precisie landbouw
GMN heeft de eerste ervaringen opgedaan met het maken van dronebeelden van bloembollen velden. In samenwerking met Beemster Drone wordt de bezoeker geïnformeerd over de eerste resultaten en inzichten die dat oplevert. Daarnaast zijn er nieuwe type sensoren voor in het veld op de markt die verbonden zijn met het internet.

Licentieverlenging
Een bezoek aan de open dag kan meetellen voor de spuitlicentie. Het thema is VEILIGHEID & TECHNIEK. Dit start met de presentatie van Gerben Barneveld van Holland Fyto, ’s ochtends begint dit om 9.45 uur en ’s middags om 13.15 uur. De licentieverlenging wordt georganiseerd in samenwerking met Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Om uw bezoek mee te laten tellen voor de verlenging van uw spuitlicentie kunt u zich aanmelden via: https://www.onderwijsgroepnwh.nl/cursus/open-dagen
Bij digitale aanmelding bedragen de kosten € 35,00,
bij aanmelding ter plaatse € 45,00.

Welkom
Bezoekers zijn van harte welkom. De adviseurs van GMN zijn aanwezig en verzorgen o.a. de rondleidingen langs de proefvelden. Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt een lunch verzorgd. Om 9.30 uur start de open dag welke om 17.00 uur eindigt.

Bezoekadres
Onderzoekcentrum Innoventis
Zandvaart 5a
1764 NT Breezand (NH)
GMN

Algemeen:
Telefoon 088-4747000
E-mail info@gmnbv.nl

Bestellingen:
Telefoon 088-4747000
E-mail bestellingen@gmnbv.nl

Verkoop binnendienst:
Telefoon 088-4747097

Financiën:
Telefoon 088-4747098

Postbus:
Postbus 21
2215 ZG Voorhout

BTW nr: NL008275798B01
KvK nr : 37055650

K  w  a  l  i  t  e  i  t     b  e  w  e  e  g  t     o  n  s  !