Met GMN op weg naar geïntegreerde bloembollenteelt

23 februari 2019 11:26 GMN is specialist in de begeleiding en advisering van de bloembollenteelt. Het effectieve middelen- en maatregelenpakket voor de bollenteelt staat onder grote druk. Steeds meer gewasbeschermingsmiddelen komen niet in aanmerking voor herregistratie. Daarmee wordt een geïntegreerde teelt, ofwel Integrated Crop Management, steeds belangrijker.

GMN investeert in onderzoek en ontwikkeling van dit systeem. Dit wordt o.a. gedaan door middelen met een KUG toelating te testen in de bloembollen. Dit onderzoek vindt plaats op onze proeftuin Innoventis waar ervaring wordt opgedaan ten aanzien van de werkzaamheid en de eventuele fytotoxiteit van deze middelen. Dit is belangrijk onderzoek omdat het gebruik van middelen met een KUG voor risico van de teler is. Daarnaast onderzoekt GMN zorgvuldig geselecteerde gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijk oorsprong en is er veel aandacht voor een gezonde bodem.

GMN experimenteert inmiddels voor het tweede jaar met het vergroenen van de vuurbestrijding op de proeflocatie in Voorhout. In Breezand ligt een locatie met o.a. groene bodemverbeteraars. Inmiddels heeft GMN i.s.m. Innoventis de beschikking over 10 proeflocaties voor bloembollen en pioenrozen. In mei en juni worden diverse bijeenkomsten en open dagen georganiseerd om de sector kennis te laten maken met deze onderzoeken.

Omdat GMN ervan overtuigd is dat ook precisielandbouw in combinatie met teeltregistratie, middelen zijn die ingezet zullen worden in een geïntegreerd teeltsysteem, wordt ook hier in geïnvesteerd. GMN is uw partner op weg naar geïntegreerde bloembollenteelt.
GMN

Algemeen:
Telefoon 088-4747000
E-mail info@gmnbv.nl

Bestellingen:
Telefoon 088-4747000
E-mail bestellingen@gmnbv.nl

Verkoop binnendienst:
Telefoon 088-4747097

Financiën:
Telefoon 088-4747098

Postbus:
Postbus 21
2215 ZG Voorhout

BTW nr: NL008275798B01
KvK nr : 37055650

K  w  a  l  i  t  e  i  t     b  e  w  e  e  g  t     o  n  s  !